Display of poetry

By in Fotografía, Laboratorio on 3 Novembro, 2017
Balada do Peepshow. Gaspar Domínguez, 2006 (CC BY 2.0) Andar21

Balada do Peepshow. Gaspar Domínguez, 2006 (CC BY 2.0)

Proxecto expositivo do traballo fotográfico realizado para Andar21.

What is the use of a book’, thought Alice, ‘without pictures or conversations?

LEWIS CARROLL, Alice’s Adventures in Wonderland, 1865

 

Apuntamento técnico

A revista poética en rede, con máis de 200 colaboradores literarios, foi un dos primeiros proxectos colaborativos da cultura galega en Internet. Alí publicaron moitas das novas voces da literatura galega actual. As fotos que acompañaban a maioría dos poemas da revista son o resultado do propio proceso poético e vivencial do editor e teñen un carácter incidental. A relación das imaxes cos poemas é pois sobrevida. Esta asociación logra, en ocasións, multiplicar a potencia poética das evocacións, orixinando unha simbiose significativa. A exposición contempla unha vertente hipermedia que permite ao público acceder aos distintos textos que acompañaban as imaxes mediante dispositivos móbiles ou tabletas.

  • As imaxes foron tomadas con dispositivos dixitais de primeira xeración.
  • O encadre é o orixinal. Non hai retoques nin filtros.
  • O eixo expositivo implícito é cronolóxico (2001-2011) e pode corresponderse coa posta en muro das reproducións.
  • Os títulos das fotografías proveñen da obra textual á que acompañan.
  • Cada foto vai acompañada por un rótulo (título, lugar, ano) e levará impreso un código QR correspondente coa páxina web do proxecto onde se presenta o texto do poema completo.
  • Contexto: panel e mesa disposta no fondo do espazo. A mesa reproduce un ambiente, mostrando obxectos e documentación contextual sobre o proceso creativo das fotografías e da revista.

 

Mostra

 

scqLab. é unha iniciativa sen ánimo de lucro que dialoga con proxectos culturais, científicos e tecnolóxicos, experimentando con técnicas contemporáneas de documentación.