Proxectos

By in Laboratorio on 13 Maio, 2018

Dialogamos con proxectos culturais, científicos e tecnolóxicos, experimentando coas técnicas contemporáneas de edición, organización e xestión de contidos.

scqLab. é unha iniciativa sen ánimo de lucro que dialoga con proxectos culturais, científicos e tecnolóxicos, experimentando con técnicas contemporáneas de documentación.