O legado de Paul Otlet

mundaneum.org

Decotío asáltanos a idea pavorosa de que a modernidade está obsoleta e vixente ao mesmo tempo.

Jorge Riechmann

Encántanos
falar de flash mobs
no canto de teatriño de rúa

e os tratados sobre capitalismo cognitivo
tenden a encher bibliotecas enteiras

Ai, amigos: precisamos
máis asembleas en fábricas e barrios e oficinas
e menos radical chic

Aprendermos
dos estorniños
a alegría de voar xuntos

Jorge Riechmann

Mulleres libres

Mujeres Libres
Despois de 80 anos, o testemuño das mulleres que fixeron a revolución segue agardando a remuda. Para mudalo todo.

Mal de arquivo: o porvir da memoria

Jacques Derrida analizou as forzas que operan na conformación do arquivo como recipiente do subconsciente.

radicalphilosophy.com

Jacques Derrida (radicalphilosophy.com)

Celebrando a insubmisión a través do teatro documental

Insubmisión | Teatro documental

Transcorridos máis de 30 anos, o teatro documental aborda a memoria do movemento contra o servizo militar obrigatorio, inadvertida para a maioría das institucións.

RomArchive: o arquivo dixital xitano

Un arquivo dixital que trata de visibilizar as artes e as culturas xitanas, poñendo de relevo a súa importante contribución á historia cultural europea.

RomArchive Arquivo Dixital Xitano