Celebrando a insubmisión a través do teatro documental

Insubmisión | Teatro documental

Transcorridos máis de 30 anos, o teatro documental aborda a memoria do movemento contra o servizo militar obrigatorio, inadvertida para a maioría das institucións.

Creatividade popular e memoria do Prestige

Foro negro, 2003 (scqlab) Memoria do Prestige

‘Unha Gran Burla Negra’ vén de abrir unha reflexión pública sobre a catástrofe do Prestige, a partir do inventario, estudo e exposición do seu arquivo cultural.

Mapa Emocional de San Pedro

Mapa emocional de San Pedro

Un proxecto participativo percorre a experiencia emocional da veciñanza dun barrio de Compostela.

Pseudociencia e biblioteca

A censura é un elemento característico da guerra cultural.

Camisola dos anos 70 contra a censura de libros

Camiseta dos anos 1970 contra a censura de libros

The Black Archives

www.theblackarchives.nl

theblackarchives.nl


The Black Archives é un arquivo histórico comunitario que promove o diálogo sobre a vida e a cultura das persoas afrodescendentes da Holanda.

Cartas de arquivo

Cartas de Arquivo: revisión oral do material de arquivo

A lectura dramatizada de cartas e outros documentos de arquivo,  un xeito novidoso de difundir a memoria.